Якщо не вивчати життя, то в ньому немає ніякого смислу, а питання смислу планетарного життя - єдина серйозна проблема, над якою я як соціальний філософ працюю все життя.

Всього відвідувачів  

6993018
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3157
2783
5940
44416
80966
6608007
6993018
Your IP: 3.238.174.191
Server Time: 2024-04-16 23:02:22
   

Хто на сайті  

На сайті 40 гостей та відсутні користувачі

   

Наукові рецензії, статті, тези

Деталі

Наукові рецензії

1. Бех В. П. // Нова парадигма : журнал наукових праць / голов. ред. В. П. Бех. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – Вип. 45. – С. 225-228. – рец. на кн. : Лутай В. С. Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. – К., 2004. 
2. Бех В. П. // Нова парадигма : журнал наукових праць / голов. ред. В. П. Бех. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 59. – С. 221-223. – рец. на кн. : Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. Досвід соціально-філософського аналізу. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 502 с. 
3. Бех В. П. Рецензія на цикл робіт С. Д. Максименка, В. В. Клименка, А. В. Толстоухова “Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості, поданих на Державну премію в галузі науки і техніки у 2010 році” / В. П. Бех // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 36. – С. 504-510.
 
Наукові статті
 
1.    Адаптаційні можливості людини у контексті формування інформаційної цивілізації. - Інфоенергетичні технології адаптаційних  процесів життєдіяльності на початку ІІІ тисячоліття: Збірник наукових праць. – Київ-Кривий Ріг: ЗАТ “ЗТНВФ “КОЛО”, 2001. – 42-47. - 0,5 (Мартинюк С.Є.).
2.    Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки і освіти у дискурсі формування суспільства знань //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 61. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.188-193. - 0,5
3.    Актуальні проблеми соціологічного забезпечення політичної реформи та розбудови державності  України //"Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 31.-                                      Запорiжжя, 2003.- С.6-31.
4.    Аналитическая записка по результатам социсследования: “Нравственное сознание: состояние и изменение под влиянием перестройки и обновления общественной жизни”.- В сб.: “Нравственное сознание: состояние и изменение под влиянием перестройки и обновления общественной жизни”. - М.: АОН ЦК КПСС, 1988.-    2,1  ( Воловик В.И.)
5.    Аутопоэзис личности в контексте современной образовательной парадигмы //Нова парадигма: Журнал наукових праць. - Вип. 53. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.14-26.
6.    Бум юристов и экономистов продолжается, а к политике, искусству и религии – интерес вялый. -  “МИГ”,  22 июня 2000. – С.10. (Додонов Р.А.).
7.    Вариационная модель  общественных отношений как основа разработки стратегии поведения субъекта рынка.- Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Випуск 2. /Ред. кол.: В.Ю. Биков /гол. Ред./ та ін. - К.: ІСДО, 1994. - С.56-59.-    0,5 (Воловик В.И.)
8.    Вариационная модель ансамбля общественных отношений как основа разработки стратегии поведения субъекта рынка.- “Духовна діяльність та її специфіка”. Тези доповідей міжнарод-ной наукової конф.- 5-6 жовтня 1993. -Запоріжжя, 1993. -  Ч.1.- С. 53-55.-  0,3 (Воловик В.И.).
9.    Визрівання теоретичної форми ідеї соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць. - Вип. 58. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.223-228. – 0,5 (Гашенко А.В.)
10.    Висновки//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 98. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.341-345.
11.    Витоки соціальних проблем вищої школи //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – №6 (19). - С.3-31.   1,8
12.    Витоки формування проблем вищої школи //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №11 (21). - С.11-17.  - 1,3
13.    Вища освіта у  дискурсі вимог знаннєвої економіки//Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – №25 (38). - С.6-11.     0,8
14.    Внутрішньофірмова система цінностей – морфогенетичний чинник саморозгортання соціального організму фірми/Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 95. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.204-210
15.    Воспитание как элемент социального организма. - Концепція національного виховання і шляхи її реалізації. Наук.-практ. Конференція ЗДУ, 25-26 травня 1995 р., Запоріжжя, 1995.- Ч.2 - С. 23-25. - 0,5
16.    Где и как готовить кадры управления для Украины ХХI века? -  Деловой город, 1997.- №10(14)    . - С.6-8. - 1,2
17.    Генезис и содержание предмета социологии. - “Константы”, Херсон. 1995, № 1. - С.77-89.  -  1,5
18.    Генезис соціальних проблем вищої школи //Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. Моногр.- К.: МАУП, 2005. – С.102-113. 320с.
19.    Генезис та зміст предмета соціології. - Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Випуск 2. /Ред. кол.: В.Ю. Биков /гол. Ред./ та ін. - К.: ІСДО, 1994. - С.30-33.-   0,3
20.    Генезис, елементи, структура та провідна функція внутрішньофірмових цінностей //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 89. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.206 -218.
21.    Гносеологический анализ социального мира. Генезис социального явления. // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 43. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.209-228. – 1.1
22.    Гносеологический анализ социального мира. Квантово-волновая природа социального мира. //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 44. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.197-228. – 1.1.
23.    Гносеологический анализ социального мира. Содержание социального мира. //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 46. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.204-228. -1.1.
24.    Гносеологический анализ социального мира. Социальный организм как противоречие между личностью и обществом //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 49. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.219-229.. – 1.0
25.    Гносеологический анализ социального мира. Сущность социального мира. //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 45. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.200-224. – 1.2.
26.    Гносеологический анализ социального мира. Форма социального мира //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 48. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.216-238.
27.    Головні тенденції у галузі освіти кадрів управління на порозі ХХI століття. -  Збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії. Випуск №4. – Запоріжжя, ЗДІА, 2000. – С.74-75. - 0,2
28.    Гомеостат як орган саморегуляції життєдіяльності начального закладу //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №11 (21). - С.96-101. – 1,1
29.    Гуманізація розвитку особи і суспільства як інструмент розбудови української державності //Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль-Севастополь-Бахчисарай, 2003. – С.44-51 – 1,1
30.    Гуманізація розвитку особи і суспільства як інструмент розбудови української державності //Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Випуск 3. – Тернопіль, 2004. – С.53-61. - 1,3
31.    Гуманітарна освіта - пошуки концепції. - Круглий стіл в ЦГО АН України, 1-2 грудня 1992. – Київ: “Рідна школа” . – 1993. - №6. - С.66-71.
32.    Гуманітарна підготовка педагогічних кадрів // Відкритий урок. Плеяди. - К.:. – 2007. - № 2-3. - С.16-20. – 1,1
33.    Гуманітарна підготовка педагогічних кадрів: теоретико-методологічний вимір // Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в системі безперервної освіти, 13-15 травня 2004 р. м.Кремінець //Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. праць/ За заг. ред. А.М.Локамовича, Г.В.Онкович. – Київ-Кремінець: КОГПУ імені Тараса Шевченка, 2004. – С.7-10.
34.    Гуманітарна політика держави – засіб досягнення  злагоди в громадянському суспільстві. - Гуманітарна політика держави – засіб досягнення  злагоди в громадянському суспільстві//На шляху до суспільної злагоди /Упорядник Ю.Ж.Шайгородський //К.: Український  центр політичного менеджменту, 2001. – С.37 – 42. -  0,5
35.    Гуманітарна політика держави – засіб досягнення злагоди у громадянському суспільстві. -  "Нова парадигма"/ Альманах наукових праць. Випуск 14.- Запорiжжя, 2000.- С.125-129.- 0,4
36.    Гуманітарний розвиток країни: внутрішня політика держави у сучасному глобалізованому світі. - Державна політика в гуманітарній сфері.  – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С.3-9. - 0,5
37.    Дві протилежні тенденції у методології дослідження соціального світу на початку ХХІ століття //Культурологічний вісник: Науково-теоретичний  щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2005. – Вип.15. – С.69-75. – 0,8
38.    Джерело проблем вищої професійної освіти у контексті становлення суспільства знань //Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол. Ред. Н.М.Дем’яненко. – К.: вид-во НПУ імені М.п.Драгоманова, 2011. – Вип.5. – 302 с. – С.16-21. ( з Ю.В.Бех)
39.    Дискурс організменої ідеї //Нова парадигма: Журнал наукових праць. - Вип. 56. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.226-230.
40.    Дискурс організменої ідеї// Нова парадигма: Журнал наукових праць. - Вип. 53. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.227-231.
41.    Дискурс організменої ідеї: світоглядно-ідеологічні підстави осягнення ідеї соціального організму (закінчення) //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 61. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.224-230.  0,5
42.    Дискурс організменої ідеї: Світоглядно-ідеологічні підстави осягнення ідеї соціального організму//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 60. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.211-218. – 0,5
43.    Діяльнісна природа соціальної роботи. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 23.- Запорiжжя, 2002.- С.158-167. - 1,2
44.    До питання про взаємовідносини державної влади та опозиції в Україні після виборів 2002 року. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 28.-   Запорiжжя, 2002.- С.116-120.-  0,4
45.    До питання про походження системи саморегуляції соціального організму країни. - "Нова парадигма" /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 9.-  Запорiжжя, 1998.- С.4 - 10.  - 0,75
46.    До питання про тенденції у підготовці кадрів управління . - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 13.- Запорiжжя, 1999.- С.110-112. - 0,2
47.    До питання про формування здорового образу життя у робітників комбінату  “Запорожсталь”. - Матеріали научно-практ. конф. “Актуальні проблеми з оздоровчої фізкуль-тури в навчальних закладах України”. - Тези доповідей та повідомлень, 21-23 жовтня 1993. - Кировоград, 1993. - С.97.-    0,1 (Волкова С.С., Сущенко Л.П.).
48.    Дрейф системи вищої освіти у вирі міжцивілізаційного зсуву. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 26.-  Запорiжжя, 2002.- С.11-20. - 1,3
49.    Духовний універсум: форми функціонування та стадії саморозгортання. - Універсум людини: мислення, культура, наука”. Наукова конф. Пам’яті заслуженого діяча науки України,     д.ф.н.., проф.  М.О. Парнюка 19-20 жовтня 1994, І секція, Київ, ЦГО, С. 26-27. -   0,2
50.    Евристична модель соціального організму країни. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 4. - Київ – Запоріжжя –Одеса. - ЗДУ, 2000. – С.5-26. - 1,1
51.    Евристична модель соціального організму як фактор створення технології системної діагностики навчальної форми”. - Вопросы социологической диагностики высших учебных заведений. Запорожье, 1995. - Вып.1, - С. 48-55. -  0,5
52.    Евристичний потенціал філософського аналізу у дискурсі досліжень соціальних систем //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 99. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.3-15.
53.    Евристичний потенціал ціннісно-смислової детермінації управління навчальним закладом //Вісник Житомирського державного технічного університету. - Випуск ІІ , 2007. – С125-139.
54.    Евристичний потенціал філософського аналізу у дискурсі досліжень соціальних систем // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 99. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 3-15.
55.    Елементи повної системи соціальної роботи. - Соціальна робота: навчальний посібник //Соціальна робота. Книга ІІ. – К.: ДЦССМ, 2002. – С.201-276.
56.    Еще раз о квантово- волновой природе социального мира. - "Приднiпровський науковий   вiсник". Науковий журнал,   1997.- N30 (41).- С.34-37. - 0,75
57.    З вірою в народ //Вища освіта України. - №4. – 2006. – С. 98-99.
58.    Заключне слово. - Вища школа України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації: Монографія /Під загальною редакцією Андрущенка В.П., Михальченка М.І., Кременя В.Г. – Київ.: ДЦССМ, Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 440с. //Соціальна робота. Книга 6. – С.430-432. - 0,1 (М.П.Лукашевич).
59.    Запорожцы о социальном самочувствовании трудовых коллективов приватизированных предпприятий и путях выхода из кризиса. - “Культурологічний вісник  96”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1996. - Вип. 3. - С. 114-117. -      1,3
60.    Зміни у владній піраміді. – Запорізька правда, 3 квітня 2003 року.
61.    Ідеї Михайла Драгоманова у вимірі розбудови української державності //"Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 33.- Запорiжжя, 2003.- С.33-42. –1,0
62.    Ідея соціального організму як імператив концепції національної безпеки України напередодні ХХІ століття. - Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї/ Редколегія: М.Михальченко, В.Андрущенко, Ф.Рудич. – Київ, 2000. – С.223-242.. - 1,2 (Лукашевич М.П.).
63.    Ідея соціального організму як імператив концепції національної безпеки України у ХХІ столітті //Україна дипломатична: Науковий щорічник. – Випуск сьомий.- К.: ІВЦ «Планета», 2006. – С.103-118. (720 с.)  
64.    Ідея соціального організму як імператив національної  безпеки. - “Культурологічний вісник - 98”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1998. - Вип. 4. – С. 119-134. -0,9
65.    Імітаційна модель соціального організму країни у дискурсі державного управління/ /Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї/ Редкол.:І.Ф.Курас, М.І.Михальченко, Ф.М.Рудич, В.П.Горбатенко, В.П.Андрущенко, І.О.Кресіна, І.В..Щербенко (вчений секретар) – укр.рос. – К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2003. – 396с.
66.    Імператив концепції національної безпеки у ХХІ столітті //Політичний менеджмент. – 2003. - №3. – С.13-26.
67.    Інвестиції у людський розвиток в умовах глобальної трансформації. Рецензія на монографію О.В.Сосніна, В.Г.Воронкової, М.А.Ажажи. – Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2011. – 602 с. //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 100. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С.310-312. – 0,3
68.    Інноваційний потенціал Михайла Драгоманова у вимірі розбудови української державності //Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань: 30 вересня – 2 жовтня 2003 р./ Укл. Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л.Макаренко. – НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 1. – С.29-39. (274с.).
69.    Інтелектуальний потенціал як онтологічна основа розбудови державності України. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 29.-    Запорiжжя, 2002.- С.47-52. -  0,7
70.    Інтенсифікація освіти як  ведуча тенденція інформаційної фази розвитку соціального світу. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 20.- Запорiжжя, 2001.- С.6-15.- 1,3
71.    Інформаційна єдність соціальних систем як онтологічна основа сучасного інтеграційного процесу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 65. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.7- 32. – 0,9
72.    Інформаційний метаболізм як онтологічна основа  взаємозв’язку гілок державної влади. -  Актуальні проблеми розвитку суспільної думки та практики управління//Збірник наукових праць ЗІДМУ. Випуск 4.- Запоріжжя, 1998. – С.58-64. - 0,5
73.    Історичні традиції у модерному вимірі //Пам'ять століть. – 2009 . - №5-6. – С.26-37.-1,1 (Г.Волинка і Н.Мозгова)
74.    К вопросу о кибернетическом аспекте воспитания. - Актуальные проблемы воспитательной работы в вузе: Вып. 1. /Запорожье, 1996. - С. 52-60. -   0,6
75.    К вопросу о месте и роли  всенародного референдума в  системе саморегуляции социального организма страны. - Народне волевиявлення в Україні: історія і сучасність // Тези доповідей науково-практичної конференції, 5 квітня 2000. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – С. 24-25.- 0,2
76.    К вопросу о потенциале запорожского казачества в становлении социального организма Украины.- "Нова парадигма" /Гуманiтарний журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 5.-  Запорiжжя, 1997.- С.4 - 11.      0,75
77.    К вопросу о природе социального мира. - "Нова парадигма" /Гуманiтарний журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 2.-   Запорiжжя, 1997.- С. 6-13.- 0,75
78.    К вопросу о социологической структуре личности. - Матеріали респ. наук.-практ. конф. “Кризове суспільство: політика, соціологія, соціальна психологія”, 21-22 квітня 1994 р. Тези доповідей і виступів. Частина 3. – Запоріжжя, 1994. - С. 32-33. -   0,2
79.    К вопросу о сущности и механизме социального обеспечения идеологической работы партийных организаций”.- В сб.: “Политическое сознание трудящихся в условиях  перестройки”. – Черновцы, 1988.-   0,2
80.    К вопросу о сущности и содержании “духовного”.- “Духовна діяльність та її специфіка”. Тези доповідей міжнарод-ной наукової конф.- 5-6 жовтня 1993. -Запоріжжя, 1993. -  Ч. 3.-      0,2
81.    К вопросу о сущности и содержании “политического”.- “Политика и власть” Научно-практ. конф. - 20-21 апреля 1993.- Тезисы докладов и сообщений.- Ч. 3. - С. 13-14, Запорожье, 1993.-     0,2
82.    К вопросу об общественном организме формации. - В сб.: “Общественное сознание и общественные отношения в условиях перестройки”. Материалы Всесоюзной науч.-практ. Конф. в г. Черновцы, 15-17 мая 1990 г. Москва-Черновцы, 1990, Т.1.-    0,2
83.    К вопросу об оптимизации движения Украины к открытому обществу. - Збірник наукових праць з гуманітарних наук. - Випуск 1-2.- Запоріжжя, 1998. – С.221-223. - 0,2
84.    К вопросу об уровнях  социологической науки. - В сб.: “Изменяющийся мир и проблема гуманитарного образования в высшей школе”.- Материалы украинской науч.-практ. Конф.. Бердянск, 1992, Выпуск 2.-     0,2
85.    Кадрова політика як технологія формування та розвитку кадрового потенціалу менеджменту //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - К.:, 2006. - №1. – С. 165-172.
86.    Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.121-135.
87.    Квантово-волновая природа социального мира. -“Культурологічний вісник  95”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1996. - Вип. 3. - С. 83-95.
88.    Київська духовна Академія як філософська школа //Людина і політика. - Український соціально-гуманітарний науковий журнал, 2004. -  №5(35). – С.145-148.
89.    Конституция организма страны как фактор детерминации Конституции Украины. - Главе Администрации Президента Украины, Конституционная Комиссия Украины, Запорожье, 1995 (Ответ Секретаря ККУ - 05.06.95). -   1,0
90.    Концепция научно-методологического обеспечения становления системы саморегуляции социального организма Украины. - Отдел науки и образования Администрации Президента Украины, Киев, ноябрь 1995. - 1,5
91.    Концепция подготовки специалиста “Социальная работа”. - Запорожский госу-дарственный универ-ситет, 1994  шифр специальности   №7040203.
92.    Концепция подготовки специалиста “Социолог”.- Запорожский государственный университет, 1994  шифр специальности   №7040201.
93.    Концепция создания факультета социологии и управления в Запорожском госуниверситете. - Запорожский госуниверситет  г. Запорожье, 1995 год. - 0,5
94.    Концепция социального организма как фактор оптимизации общественной жизни. - "Приднiпровський науковий вiсник". Науковий журнал,   1997.- N14 (25).- С.16-20. – 0,75
95.    Концепция: “Запорожский центр изучения проблем образования”. - Запорожское област-ное управление народным образова-нием / Запорожье, 1995. - 54 с. -  2,2
96.    Концепція соціального організму: проблемне поле сучасної соціології. -“Культурологічний вісник  2000”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 2000. - Вип. 6. – С. 56-65. - 1,5
97.    Концепція соціального організму: проблемне поле сучасної соціології //Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 17-18. – Одесса: “Астропринт”, 2002. – С.4-26.
98.    Концепція соціального організму: проблемне поле сучасної соціології// Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. пр. /Уклад. В.І.Судаков,. М.В.Туленков. – К.: МАУП, 2000. – С.30-31. – 0,5
99.    Концепція створення Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ, 2002 рік.- 0,5
100.    Концепція: “Школа життєтворчості особистості”. - Школа життєтворчості особистості: наук.-метод. Збірник. /Ред. кол.: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст. Голови), Г.Г.Ермаков (наук. ред.) та ін.. - К.: ІСДО, 1995. - С. 459-463. -     0,45
101.    Корпоративна культура як критерій практичного оволодіння робітником цінностями фірми//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 92. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.205 -213. 0,5
102.    Космологічна платформа розбудови  державності України. - Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука/ Тези доповідей на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій 10-річчю незалежності України, 31 травня 2001 року// Запоріжжя: “Просвіта”, 2001. – С.19-24. -  0,5
103.    Кризисное общество: причины, состояние и тенденции. - Матеріали респ. наук.-практ. конф. “Кризове суспільство: політика, соціологія, соціальна психологія”, 21-22 квітня 1994 р. Тези доповідей і виступів. Частина 1. – Запоріжжя, 1994. - С.11.-   0,2
104.    Людинотворчий вимір підготовки працівників силових структур в умовах європейського вибору// "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 32.-                                      Запорiжжя, 2003.- С.120-133. 1,5 д.а.
105.    Математическое моделирование биосоциальных явлений. - Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету: Вип. 3, - Ч.3.- С. 138-139, Запоріжжя, 1993.-  0,2 ( Скибин М.Ю.)
106.    Менеджмент соціальної роботи та мікрорівні //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.113- 124.
107.    Менеджмент соціальної роботи та мікрорівні//Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.113- 124.
108.    Менеджмент соціальної роботи у дзеркалі соціальної політики України //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.143-168.
109.    Методологические проблемы  изучения проблемы формирования  здорового образа жизни. - Материалы 3 межреспубликанской научн.-практ. конф. “Физическая культура и здоровый образ жизни”, 17-18 мая 1994 г. – Липецк, 1994. - С. 3. -    0,2  (Волкова С.С.,Сущенко Л.П.).
110.    Методологічний лаг сучасної теорії пізнання соціального світу та алгоритм його подолання //Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 рок. – Київ – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С.12-15  (332с.)
111.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.218-224. - 0,4
112.    Мовний дискурс соціального розвитку: драгомановська спадщина і сучасність // Відомий - невідомий Михайло Драгоманов: науковий збірник до 170-річчя від дня народження М.П.Драгоманова/ упор.: В. Погребенник, С.Шевчук, Н.Осьмак; Мін-во освіти, науки, молоді та спорту України; Нац. пед.. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2011. – 382 с. – С.209-217. (1,2 друк. арк.).
113.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 70. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.213 -221- 0,4
114.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 69. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.215 -226. -0,4
115.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 68. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.221 -228. – 0,4
116.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 67. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.226-229. – 0,4
117.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 62. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.220-236. – 0,5
118.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 66. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.221-229.
119.    Методологічний підхід до осягнення соціального організму// Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 64. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.220-226. – 0,4
120.    Методологічні протиріччя у дослідженні соціального світу на початку ХХІ століття //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 7. – К.: НПУ, 2005. - №5 (18). – С.11 -21.    1,1.   (Бех Ю.В.)
121.    Методологія дослідження  соціальних проблем вищої школи. -  Вища школа України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації: Монографія /Під загальною редакцією Андрущенка В.П., Михальченка М.І., Кременя В.Г. – Київ.: ДЦССМ, Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 440с. //Соціальна робота. Книга 6. – С.109-184. -  4,5
122.    Механизм мотивации как способ преобразования духовных потребностей личности в производственную деяnельность. - В сб.: “Изменяющийся мир и проблема гуманитарного образования в высшей школе”.- Материалы украинской науч.-практ. конф.. Бердянск, 1992, Выпуск 2.-     0,2  ( Мигуля В.Д.).
123.    Механізм впливу внутрішньофірмової системи цінностей на поведінку особистості//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 93. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.209 -214. 0,5
124.    Механізм саморегуляції соціального організму країни як об’єктивна основа розподілу та інтеграції органів  влади. - Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї /Редколегія: М.І.Михальченко, Ф.М.Рудич. – К.: Вид-во Укр.-фін. Ін-ту менедж. і бізнесу, 1999. – С.41-63. - 1,4 (М.П.Лукашевич).
125.    Механізм узгодження інтересів гілок влади або шляхи подолання кризи  в системі саморегуляції соціального організму України. - "Нова парадигма"/Альманах наукових праць. Випуск 16.-  Запорiжжя, 2000.- С.103-116. - 0,7
126.    Механізм ціннісно-смислової детермінації управління навчальним закладом //Практична філософія. – 2006. - №4 (22). – С.18-26. – 0,6 (Семененко Л.М.)
127.    Мировоззренческие и идеологические аспекты изучения социального мира.  // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 41. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.193-223. – 1.2.
128.    Мовний дискурс соціального розвитку: Драгоманівська спадщина і сучасність //Другі Міжнародні драгоманівські  читання: Матеріали. 27-28 жовтня 2006 р. / Укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. – Випуск 1. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.16 – 23.  (196 с.) 0,8
129.    Модель механизма духовной деятельности субъекта рынка в границах экономической формации.- “Духовна діяльність та її специфіка”. Тези доповідей міжнарод-ной наукової конф.- 5-6 жовтня 1993. - Ч.1.- С. 25-26.-  0,2
130.    Модель человеческой личности как основа для разработки технологии социальной диагностики. - Проблемы социодиагностики в переходный период / Материалы между-народной научно-практ. конф. 28-29 ноября 1996 года. - Кривой Рог, 1996. - С.66-68. -
131.    Морфогенетичний аспект формування та контури потенційного поля функціонування опозиції в Україні. -  Сучасна українська політика:   політики і політологи про неї/ Редколегія: І.Ф.Курас,  .І.Михальченко, Ф.М.Рудич, В.П.Горбатенко, В.П.Андрущенко, І.О.Кресіна. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С.48-57. - 1,1   (М.П. Лукашевич).
132.    Морфологическая структура интеллекта человека как основа изучения его менталитета. - Загальноукраїнська наук.-практ. конф. “Сучасна криза і шляхи її подолання: політологічний, соціологічний та культурологічний аспекти”, 27-28 квітня 1995 року. Тези доповідей та виступів. Ч. 1. - Запоріжжя, 1995. - С. 34-35. -   0,2
133.    Морфологічна та  функціональна  специфіка проектування соціальних організмів. - "Нова парадигма" /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 10.-    Запорiжжя,  1999. -  С.4 – 8. - 0,5
134.    Морфологічний аналіз культурологічного ядра фірми //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 90. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.230 -243.
135.    Морфологічний аналіз культурологічного ядра фірми //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 91. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.212 -222.
136.    Мы все учились по немногу… в ЗГУ открывается новое отделение «Социальная работа»//МИГ, 1995.- №19.
137.    На форумі звітують тернополяни //Освіта України. -№91- 10 грудня 2010 року. – С.5.
138.    На шляху до європейського простору вищої освіти //Пам’ять століть. – Історичний науковий та літературний журнал. – березень-квітень . - №2 (53). -  2005. – С.57-63.
139.    Науковий звіт із НДР держреєстрація  № 0197У012793 - Соціальний організм країни.  - Міністерство освіти і науки України, НДС ЗДУ 1998 р. - 5,0 ( у співавторстві).
140.    Науковий звіт із НДР держреєстрація №0100У001733.- Онтогенез соціального організму країни.  - Міністерство освіти і науки України, НДС ЗДУ 2002 р. - 5,0 ( у співавторстві).
141.    Наукові основи розробки стратегії поведінки суб’єкту ринку. - “Культурологічний вісник  94”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1994. – Вип. 1. - С. 106-112.-  0,8 (Воловик В.И.)
142.    Науково-освітній потенціал країни як онтологічна основа розбудови державності України. - Влада. Людина. Закон.. –Запоріжжя, 2002. - №10. – С.103-104. -  0,9
143.    Науково-освітній потенціал як онтологічна основа розбудови державності України //Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль-Севастополь-Суми, 2002. – С.50-55.
144.    Науково-релiгiйне    осягнення шляхiв еволюцii     соцiального свiту. - Гуманiтарна  освiта: фактор свiтової iнтеграцii /Матерiали мiжнародної науково-практичної   конференцiї. - Частина 1. – Чернiвцi:  "Митець", 1997.- С.20-28. - 1,3  (М.М.Сидоренко).
145.    Науково-релігійне осягнення шляхів еволюції соціального світу //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – №10 (23). - С.3-7. 1,3
146.    Научная религия и религиозная наука: пути познания эволюции социального мира //Международная научно-практическая духовно-светская конференция «Аще возможно, будьте в мире со всеми» 9-12 января 1997. – Запорожье: «Запорожье», 1997. – С.75-85.    (295 с.)
147.    Научно-методологические основы освоения проблемы социального мира // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 42. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.212-232. – 1.1.
148.    Научно-методологические основы освоения социального мира // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 40. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.230-248. – 1,1
149.    Научный отчет по гостеме держреєстрація  № 01.910041/11 “Характер индивидуаьных и групповых потребностей и факторов их оптимизации в условиях обновления всех сфер общественной жизни”. - Министерство образования Украины, НИС ЗГУ 1994 г.-      5,5 ( в соавторстве)
150.    Научный отчет по гостеме держреєстрація № 01.9340186660 -  Социальная технология включения средних школ в рыночные отношения. - Министерство образования Украины, НИС ЗГУ 1995 г. - 5,0 ( в соавторстве).
151.    Национальная идея: смысл и механизм действия. - Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.  – Випуск XI. – Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2000. – С.82-100. - 2,0
152.    Національне виховання у контексті глобалізаційних процесів: актуальні завдання //Директор школи, ліцею, гімназії.-2011. - №1.- січень-лютий. -  С.11-13.
153.    Невмируще джерело людської мудрості //Духовні студії. - К.: ІВЦ «Планета», 2010. – «№1.- С.10-11.
154.    Некоторые вопросы формирования новой концепции идеологической работы КПСС в процессе углубления демократизации социализма”. - В сб.: “Проблемы формирования общественного сознания в современной идеологической ситуации”: Материалы Всесоюзной науч.- практ. Конф. в г. Белгороде, 14-15 ноября 1989 г. М.: АОН ЦК КПСС, 1990.- Ч.1.-   0,14
155.    Нотатки про гуманітарний аспект реформування політичної системи України. - “Культурологічний вісник  2001”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 2001. - Вип. 7. – С.71-75. - 0,5
156.    Нотатки про технологічний аспект інтеграції взаємодії гілок влади в Україні. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 5.- Київ – Запоріжжя – Одеса. - ЗДУ, 2000. – С.274-286. -1,0
157.    О созидательном потенциале духовного наследия Запорожского козачества //Запорозьке козацтво в пам"ятках  iсторii та культури. -Матерiали мiжнародної науково-практичної  конференцiї (Запорiжжя, 2-4 жовтня 1997 р.). – Секцiя 111,                                                    1Y,Y.- Запорiжжя: РА"Тандем-У", 1997.- С.205 - 211.         - 0,5
158.    Об экологическом аспекте усиления социальной направленности экономического региона.- В сб.: “Рациональное использование, охрана, воспроизводство биологических ресурсов и экологическое воспитание. Тезисы респ. науч. Конф., 27-29 сентября 1988. – Запорожье: Изд-во “Коммунар”, 1989.-    0,1
159.    Обоснование мировоззренческого подхода к разработке социальных технологий оптимизации социального организма. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 3.- Київ – Запоріжжя -Одеса. - “ЭТТА - ПРЕСС”, 1998. – С.150-158. - 0,5
160.    Объективные предпосылки становления механизма самоуправления”.- В сб.: “Политическое сознание трудящихся и перестройка”. Тезисы респ. науч.-практич. Конф.; 26-27 мая 1989.- Казань, 1989.-    0,5
161.    Оптимизации общественной жизни как центральная проблема теории познания в ХХІ веке. - “Нова парадигма” / Гуманітарний журнал молодих вчених Запорізького регіону. Випуск 1.- Запоріжжя, 1996. - С. 6-13. -  0,75
162.    Організаційна свідомість як критерій соціальної зрілості і джерело самореалізації дитини //Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.1 Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ, 2009. – 178 с. – С.28-35. – 1,0
163.    Організаційна свідомість: до постановки проблеми //"Нова парадигма". Випуск 37. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004.- С.11- 15. (Бех В.П., Козловська А.В.)  - 0,5
164.    Організаційна свідомість: питання, припущення, гіпотези //"Нова парадигма". Випуск 36.- К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004.- С.36-46. (Бех В.П., Токар О.М.) – 1,2 д.а.
165.    Оріентири визначає опитування”. - Газета “Запорізька правда № 13 від 23 січня 1996 року. - 1,3  (Горьовий М.А.  Новіков М.Ф.)
166.    Освоение характера духовной культуры совокупного работника как фактор оптимизации развития общественных процессов”. -Тези міжнародної науково-практ. конф. “До прогресу в економіці через освіту”, 19-23 жовтня 1992 р. - Запоріжжя, 1993.- С.107-108.-   0,2 (  Воловик В.И.,  Мигуля В.Д.).
167.    Осмислюючи історію кримської освіти та науки – орієнтуватися на її майбутнє//Вища освіта. -  №2. -  2010. – С.117-119
168.    Основные результаты  гносеологического анализа социального мира// Нова парадигма: Журнал наукових праць/ Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 51. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.216-230. – 1,05
169.    Основы концепции системной подготовки и переподготовки управленческих кадров в Запорожской области. - Запорожская областная госадминистрация.  Апрель 1996 г. -   0,5
170.    Під впливом феномену козацької освіти //Вища освіта України №3, 2010. – С.98-99
171.    Підготовка менеджерів до інноваційної економіки – вимога глобалізаційної парадигми сталого розвитку //Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць. – К.: 2011. – Вип.54 (11). – С.454-462. =2,3
172.    Післямова: концептуальне поле навчального курсу «Теорія і практика соціальної роботи». - Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – К.: УДЦССМ, 2001 . – С.327-336. - 0,5
173.    Політична матриця громадянського суспільства (досвід країн вишеградської групи та України). // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 70. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.221 -225.
174.    Природа, сутність, зміст і форма корпоративних цінностей//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 87. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.232 -241.
175.    Природа, сутність, зміст і форма корпоративних цінностей//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 88. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.230 -242.
176.    Природа, сутність, зміст та форма соціальної роботи. -  Соціальна робота: навчальний посібник //Соціальна робота. Книга ІІ. – К.: ДЦССМ, 2002. – С.120-144.
177.    Простейший социальный организм: сущность и формы. - “Проблемы экономики и совершенствования подготовки экономических кадров в условиях перехода к рынку”. Тезисы докладов международной науч.-практ. конф., 3-4 июня 1995 года. - Запоріжжя, 1995. - Ч.2. - С. 94-95. -  0,2
178.    Протистояння та взаємодія гілок влади в Україні у світлі теорії саморегуляції соціальних процесів. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 15.-                                      Запорiжжя, 2000.- С.100-113. - 1,2
179.    Регіоналістика: онтологічна сутність явища та  пошуки методологічних засад його освоєння. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 25.-                                      Запорiжжя, 2002.- С.6-23. -
180.    Рецензія на монографію Андрущенка В. П.“Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. Досвід соціально-філософського аналізу” // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 59. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.221-223.- 0,4
181.    Рецензія на монографію доктора філософських наук Лутая В.С. “Основной вопрос современной философии. Синергетический подход. – К.: 2004. //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 45. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.225-228.
182.    Рецензія на цикл  робіт С.Д.Максименка. В.В.Клименка, А.В.Толстоухова «Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості», поданих на Державну премію в галузі науки і техніки у 2010 році// Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць. – К.: 2010. – Вип.36. – С.504-510.
183.    Розробка імітаційної моделі соціального організму країни – важливий напрям підвищення ефективності державного управління. - Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления // Материалы ІІІ международной науч.-практ. конференции. – К.: Укр.ИНТЭИ, 2002. – С.207-210. -  0,3
184.    Розробка імітаційної моделі соціального організму країни – важливий напрям підвищення ефективності державного управління. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 26.-  Запорiжжя, 2002.- С.137-148. - 1,25
185.    Саморегуляційна парадигма освіти  в епоху становлення світового громадянського суспільства // Вища освіта України /Теоретичний та науково-методичний часопис 4 (додаток), 2008. – С.14-20. – 1,0
186.    Саморегуляційна парадигма освіти як процес і продукт концептуалізації управління галуззю//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 77. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.3 -16. – 0,3
187.    Саморегуляція  соціального  організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 80. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.213 -225. – 0,3
188.    Саморегуляція соціального організму країни як об’єктивна основа децентралізації державної влади. - Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Випуск VIII. – Запоріжжя: “Тандем-У”, 1999. – С.210-221. - 1,0
189.    Світоглядно-ідеологічні підстави осягнення ідеї
соціального організму // Нова парадигма: Журнал наукових праць/ Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 59. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.212-220. – 0,5
190.    Світоглядно-ідеологічні та методологічні  засади розробки нової концепції політичної системи України. - "Нова парадигма"/Альманах наукових праць. Випуск 21.-  Запорiжжя, 2001.- С.71-79. - 0,5
191.    Семантическая модель человеческой личности как средство изучения ее ментальности”. - Человек как объект интегрированной антропологии: Вып.1.//Междуна-родный сборник исследовательских работ. СовГТУ. – Севастополь, 1995. - С.93-95. -    0,2
192.    Система державно-громадського управління суспільством як продукт процесу демократизації соціального розвитку світової спільноти // Україна дипломатична: науковий щорічник. – Випуск 12.: К.: Преса України, 2011. – 1040 с. – С.678-691- 2,1
193.    Система и механизм социального обеспечения личности (на болгарском языке).- В сб.: Научные труды”, София: АОНСУ при ЦК БСП, 1990.-     1.3
194.    Система социального обеспечения перестройки - важный фактор развития творческой активности трудящихся”. - В сб.: “Молодежь и творчество: социально-философские проблемы. Ч.3. “Социальное творчество. Социальное развитие молодежи в условиях перестройки. Тезисы выступлений участников VIII Всесоюзных философских чтений молодых ученых.- М.: ЦК ВЛКСМ ФО СССР, 1988.-    0,2
195.    Система социального обеспечения перестройки и формирование общественного сознания в условиях предприятий, организаций и учреждений”. - Тезисы докладов Всесоюзной научно-практ. Конференции в г. Кривом Роге, 5-7 апреля 1988 “Общественное сознание и перестройка”. – Кривой Рог : Изд-во “Криворожсталь”, 1988. -   0,12
196.    Система соціальної роботи як орган соціального організму країни. Закон саморуху видового (антропогенного) соціального організму. - Соціальна робота: навчальний посібник //Соціальна робота. Книга ІІ. – К.: ДЦССМ, 2002. – С.288-299.
197.    Система соціальної роботи: досвід створення, практика функціонування та  методологічні вимоги до розбудови. -Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – К.: УДЦССМ, 2001 . – С.146- 206. - 3,1
198.    Системний аналіз соціального  організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 82. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.206 -211. – 0,3
199.    Системний аналіз соціального  організму. Евристична модель родового  соціального організму//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 83. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.209 -218. – 0,5
200.    Системний аналіз соціального  організму. Евристична модель родового  соціального організму//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 84. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.225 -234. -0,5
201.    Системний аналіз соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 85. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.237 -249. – 0,5
202.    Системний підхід до проектування та аналізу  соціального організму країни. -  “Культурологічний вісник  99”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1999. - Вип. 5. - С. 90-124. - 1,5
203.    Смислогенез як механізм енергоінформаційного формування особистості у  дискурсі традицій громадянського  суспільства //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.8-18.
204.    Соборність українського козацтва у вимірі сучасної педагогіки // Освіта. - №33 (5163).- 10-17 серпня 2005 року. – 2,0
205.    Содержание социального мира. - "Нова парадигма" /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 4.- Запорiжжя, 1997.- С.3-10.  0,75
206.    Содержание социального мира// Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 47. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.208-232.- 1,9
207.    Сорок пять процентов учителей Киева – это наши выпускники. //Комсомольская правда. Украина. 19 апреля 2005 года. - №68 (2106/23502). - С.11.
208.    Социално осигуряване на формирането на личността ( на болгарском языке).- София: АОНСУ, 1990.-     1,2
209.    Социальное  обеспечение перестройки общественного сознания.- В сб.: “Ленинские чтения: “Общественное сознание и перестройка”. – М.: АОН ЦК КПСС, 1988, Ч.1.-       0,25
210.    Социальное проектирование как средство преодоления кризиса в образовании. - Матеріали респ. наук.-практ. конф. “Кризове суспільство: політика, соціологія, соціальна психологія”, 21-22 квітня 1994 р. Тези доповідей і виступів. Частина 3. – Запоріжжя, 1994. - С. 10-11. -    0,2 (Нечипоренко В., Пузыревич О.).
211.    Социальный организм как диалектическое противоречие  между личностью и обществом. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 2.- Київ – Запоріжжя -Одеса. - “ЭТТА-ПРЕСС”, 1998. – С.4-12. - 0,5
212.    Социальный организм как диалектическое противоречие  между личностью и обществом. - "Нова парадигма"/Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 7.- Запорiжжя, 1998.- С.4 - 10.  - 0,75
213.    Социальный организм Украины: сущность и элементы. - Загальноукраїнська наук.-практ. конф. “Менталітет та протиріччя сучасного українського суспільства: політологічні, соціологічні, культурологічні аспекти”, 27-28 жовтня 1994 року. Тези доповідей та виступів. Ч. 1. - Запоріжжя, 1994. - С. 9. -   0,2
214.    Социология и социальное. - “Социологические исследования”, 1992, -№1.-     0,1
215.    Соціальна мінливість //Вісник Житомирського державного технічного університету. Філософські науки.- Випуск ІІІ , 2008. – С.10-23. -1,3
216.    Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №7. - С.185 - 191. -1,1
217.    Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – Випуск 4. – С.3 - 20.   - 1,1
218.    Соціальна проблема вищої школи: сутність, зміст, структура та форма. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 16.- Київ – Запоріжжя – Одеса. - ЗДУ, 2002. – С.6-25. - 1,2
219.    Соціальна проблеми  вищої школи: світоглядно-методологічний вимір. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 15.- Запоріжжя – Київ. – ЗДУ, 2002. – С. 6-13. - 0,5
220.    Соціальна робота у вимірі саморозгортання громадянського суспільства.//Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К.:, 2004. - №1. – С.5-20. 1,0
221.    Соціальна робота// Наша газета+, 21 листопада 2003 року, №45. – С.4. – 0,2
222.    Соціальна функція мови у вимірі драгоманівської спадщини і сучасність // Нова парадигма: Журнал наукових праць/ / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 59. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.3-10. – 0,7
223.    Соціальне управління з позицій ХХI століття. - "Запорiзька правда", 1997.-  18 июля. - С.4.-  0,6
224.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 75. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.213 -221.
225.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 71. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.226 -234.
226.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 72. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.226 -234.
227.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 73. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.223 -230.
228.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 74. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.227 -233.
229.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 71. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.226 -234.
230.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 71. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.226 -2234.
231.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 72. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.226 -234.
232.    Соціальний організм – організаційна форма існування соціального світу //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 73. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.223 -230
233.    Соціальний організм  та його атрибутивні характеристики //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 78. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.230 -237. – 0,3
234.    Соціальний організм  та його атрибутивні характеристики //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 76. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.213 -223. – 0,3
235.    Соціальний організм  та його атрибутивні характеристики //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 77. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.222 -228.
236.    Соціальний організм навчальної форми. - Школа життєтворчості особистості: наук.-метод. збірник. /Ред. кол.: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст. голови), Г.Г.Ермаков (наук. ред.) та ін.. - К.: ІСДО, 1995. - С. 310-314. -  0,5
237.    Соціальний організм навчальної форми: теоретичні та практичні аспекти. - “Культурологічний вісник  95”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1995. – Вип. 2. - С. 88-97. -      2,5
238.    Соціальний організм та його атрибутивні характеристики //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 81. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.211 -224. – 0,3
239.    Соціальний організм як еквіпотенційна система функціональних конструкцій. - "Нова парадигма" /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 11.-  Запорiжжя, 1999.- С.4 – 10. - 0,5
240.    Соціальний організм: природа, сутність, зміст і механізм дії //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П,Драгоманова, 2004. - №3 (16). – С.3-12.
241.    Соціальний організм: сутність і явище”. - Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. – Запоріжжя, 1994. - Випуск 4. - Ч. 2. - С. 179-180. -    0,2
242.    Стан та особливості взаємовідносин гілок влади в Україні. -"Нова парадигма" /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 12.- Запорiжжя, 1999.- С.4 – 10. - 0,5
243.    Структура системи соціальної роботи //Гуманітарний вимір аграрної освіти: Матеріали науково-практичної конференції: Збірник наукових статей. – К.: «Міленіум», 2007. – С.-239-268.  
244.    Структура системи соціальної роботи. Гуманітарний вимір аграрної освіти: Матеріали науково-практичної конференції: Збірник наукових статей. – К.: «Міленіум», 2007. – С.-239-268. 340 с.
245.    Структура та механізм функціонування системи соціальної роботи. - Соціальна робота: навчальний посібник //Соціальна робота. Книга ІІ. – К.: ДЦССМ, 2002. – С.277-287.
246.    Сутність та зміст соціальної роботи. - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 24. - Запорiжжя, 2002.- С.143-149. - 1,0
247.    Сучасна вітчизняна соціологічна наука і освіта у дискурсі формування суспільства знань //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №12 (25). - С.214-218. – 1,
248.    Сучасні тенденції розвитку соціологічні знання //"Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 33.- Запорiжжя, 2003.- С.6-18. – 1,0
249.    Сущность социального мира. - "Нова парадигма" /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 3.- Запорiжжя, 1997.- С.3-9.     0,75
250.    Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору України //Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи /Укл. В.П.Бех, Ю.Л.Маліновський: за ред. академіка В.П,Андрущенка. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.88-95.   (221с.)
251.    Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору України //Освіта, 2004. – 25 лютого-3 березня. - № 10 (5086) - С.5-6
252.    Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору України// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П,Драгоманова, 2004. - №1 (23). – С.3-19.
253.    Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки працівників органів внутрішніх справ у України в умовах європейського вибору //Збірник мат-в міжнар. Наук-практ. конференції (11-12 квітня 2003 р.) /За заг. ред. докт. філософ. (УВУ Мюнхен), докт. Істор. наук, проф. С.Д.Сворак.- К.: Вид-во НАВСУ, 2003.- С.3-14.      256 с. 0,8
254.    Трансформація політичних систем у постсоціалістичному просторі/ Укладач Г.О.Нестеренко/ за ред. В.П.Беха. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2006. – 364 с. 45,5
255.    Украинский выбор в динамическом нейтралитете // Перекур, 31 декабря 2002 года
256.    Умови вирішення соціальних проблем вищої школи/ Вища освіта України №3 (додаток 1)-2010 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія. Теорія. Технології. – Т.1. – С.113-122. -  520 с.
257.    Умови як чинник модернізації національних систем  вищої освіти/ Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 95. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.15-29
258.    Управління соціальною роботою в Україні. - Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – К.: УДЦССМ, 2001 . – С.271-296. - 1,3 (І.І.Мигович)
259.    Управлінська підготовка соціального працівника у дзеркалі профілактики адиктивної поведінки молоді//Підготовка соціальних працівників/соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки молоді. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання – Черкаси: Черкаський національний університет, 2004. – С.19-26. – 0,5
260.    Фактори забезпечення сталості розвитку регіону. - Вісник Азовського регіонального інституту управління: Стратегії і технології стійкого розвитку регіону. -  Бердянськ, 2001.- Випуск №3. – С.15-17. - 0,3
261.    Философская рефлексия социального мира: природа, сущность и содержание. - Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 1.- Київ – Запоріжжя.-“ЭТТА-ПРЕСС”, 1998. – С.11-29. - 1,2
262.    Философская рефлексия социокультурной динамики как момент разработки стратегии обновления Украины. - Соціокультурні аспекти становлення державності в Україні”. Тези доповідей респ. Наук.-практ. конф., 23-24 березня 1993.- Запоріжжя, 1993.-   0,2
263.    Философская характеристика социального мира. //Нова парадигма: Журнал наукових праць/ Гол. ред. В.П.Бех.. - Вип. 50. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.189-229.- 2,3
264.    Философско-социологическое обеспечение социальной политики и социального развития Нижнего Поднепровья. - “Культурологічний вісник  94”. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1994. – Вип. 1. - С. 89-98.-     1,3
265.    Філософська форма функціонування ідеї соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць. - Вип. 57. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.225-229. – 0,5
266.    Філософський аналіз як засіб підвищення ефективності теоретичних досліджень у сфері гуманітарного знання//Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ.//Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 21-22 квітня 2011 року. – Київ-Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. – 200 с. – С.8-13. (Бех Ю.В.) 2,1
267.    Філософський вимір соціального організму країни: ідея, сутність, зміст та механізм дії // Вісник ЖДТУ / Філософські науки. – 2006. - №1. – С.11-23. – 0, 5
268.    Філософсько-методологічні засади розбудови системи соціальної роботи. - Соціальна робота: навчальний посібник //Соціальна робота. Книга ІІ. – К.: ДЦССМ, 2002. – С.145-200.
269.    Фірма в дискурсі організменої ідеї //Нова парадигма: Журнал наукових праць/ Гол. ред. В.П.Бех.. - Вип. 54. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.227-231. – 0,8
270.    Фірма в дискурсі організменої ідеї //Нова парадигма: Журнал наукових праць/ Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 55. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С224-228.- 0,7
271.    Фірма у дискурсі організменої ідеї    //Нова парадигма: Журнал наукових праць/ Гол. ред. В.П.Бех.. - Вип. 53. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.228-232. – 0,9
272.    Форма социального мира. - "Нова парадигма". - /Гуманiтарний   журнал молодих вчених Запорiзького регiону. Випуск 6.- Запорiжжя, 1997.- С.  3-9. - 0,75
273.    Форма социального мира. - Студент-98: Проблеми і перспективи виховної роботи в сучасному вищому навчальному закладі. Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1998 р. – Запоріжжя, 1999. – С.31-40. - 0,5
274.    Фундаменталізація чи комерцалізація вищої освіти? - "Нова парадигма" /Альманах наукових праць. Випуск 23.- Запорiжжя, 2002.- С.6-11. - 0,5
275.    Функціональний аналіз внутрішньофірмової системи цінностей //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 96. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.212-220.
276.    Функціональний аналіз внутрішньофірмової системи цінностей //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 97. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.255-267.
277.    Функціональний аспект соціального організму //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. - Вип. 79. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.228 -234. – 0,3
278.    Характер и содержание научной революции в условиях наступления информационной цивилизации. -  Студент – 2000: каким ему быть? Материалы научно-практической конференции. - 13-14 апреля 2000 г. – Запорожье:ЗГУ, 2000. - С.26-30. - 0,5
279.    Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти. - Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 29-31 жовтня 2002 року. – К.:, 2002. – С.29-47. - 1,2
280.    Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти. - Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2002. - №1. –С.25-41. - 1,2
281.    Человеческая личность как детерминанта модернизации педагогических технологий.- Шлях  до високої духовності: Колективна монографія /Під загальною редакцією В.П.Беха, М.П.Лукашевича, І.Є.Колеснікової. – Запоріжжя: Просвіта, 1999.- С.6-59. - 2,5
282.    Экологический аспект развития цивилизации. - “Непрерывное образование и воспитание населения городов. Концептуальные и научно-метод. аспекты проблемы”. Тезисы докладов международного научно-метод. симпозиума /14-16 сентября 1994 года/. г. Запорожье, 1994. - С. 45-46. -    0,2
283.    Элементы научной организации труда в студенческих строительных отрядах. - В сб.: “Студенческие строительные отряды: опыт, проблемы, перспективы. Алма-Ата, 1971. -    0,32
284.    Энергоинформационная природа личности: гипотезы, проблемы, находки и решения // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 42. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –   С.6-15. – 1,0.
285.    System of State and Pablic Administration as a product of democratization of the world community social development //Ukrayina dyplomatychna (Diplomatyc Ukraine): scientific yearbook. – Issue Twelve. – K.: Presa Ukrainy. -  2011. – 1040 p. – P. 678-691 
 
Наукові тези
 
1. Элементы научной организации труда в студенческих строительных отрядах // Студенческие строительные отряды: опыт, проблемы, перспективы. – Алма–Ата, 1971. 
2. Система социального обеспечения перестройки и формирование общественного сознания в условиях предприятий, организаций и учреждений // Тезисы докладов Всесоюзной научно-практ. конференции в г. Кривом Роге, 5-7 апреля 1988 “Общественное сознание и перестройка”. – Кривой Рог : Изд-во “Криворожсталь”, 1988. 
3. К вопросу о сущности и механизме социального обеспечения идеологической работы партийных организаций // Политическое сознание трудящихся в условиях перестройки. – Черновцы, 1988. 
4. Социальное обеспечение перестройки общественного сознания // Ленинские чтения: “Общественное сознание и перестройка”. – М. : АОН ЦК КПСС, 1988. – Ч. 1. 
5. Система социального обеспечения перестройки – важный фактор развития творческой активности трудящихся // Молодежь и творчество: социально-философские проблемы. Ч. 3. Социальное творчество. Социальное развитие молодежи в условиях перестройки : тезисы выступлений участников VIII Всесоюзных философских чтений молодых ученых. – М. : ЦК ВЛКСМ ФО СССР, 1988. 
6. Об экологическом аспекте усиления социальной направленности экономического региона // Рациональное использование, охрана, воспроизводство биологических ресурсов и экологическое воспитание : тезисы респ. науч. конф., 27-29 сентября 1988. – Запорожье : Изд-во “Коммунар”, 1989. 
7. Объективные предпосылки становления механизма самоуправления // Политическое сознание трудящихся и перестройка : тезисы респ. науч.-практич. конф., 26-27 мая 1989. – Казань, 1989. 
8. К вопросу об общественном организме формации // Общественное сознание и общественные отношения в условиях перестройки : материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. в г. Черновцы, 15-17 мая 1990 г. – Москва; Черновцы, 1990. – Т. 1. 
9. Некоторые вопросы формирования новой концепции идеологической работы КПСС в процессе углубления демократизации социализма // Проблемы формирования общественного сознания в современной идеологической ситуации : материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. в г. Белгороде, 
14-15 ноября 1989 г. – М. : АОН ЦК КПСС, 1990. – Ч. 1. 
10. Социология и социальное. // “Социологические исследования”, 1992. – № 1. – С. 189. 
11. К вопросу об уровнях социологической науки // Изменяющийся мир и проблема гуманитарного образования в высшей школе : материалы украинской науч.-практ. конф. – Бердянск, 1992. – Вып. 2. 
12. Механизм мотивации как способ преобразования духовных потребностей личности в производственную деятельность / В. П. Бех, В. Д. Мигуля // Изменяющийся мир и проблема гуманитарного образования в высшей школе” : материалы украинской науч.-практ. конф. – Бердянск, 1992. – Вып. 2.
13. Философская рефлексия социокультурной динамики как момент разработки стратегии обновления Украины // Соціокультурні аспекти становлення державності в Україні” : тези доповідей респ. наук.-практ. конф., 23-24 березня 1993. – Запоріжжя, 1993. 
14. К вопросу о сущности и содержании “политического” // Политика и власть : научно-практ. конф. 20–21 апреля 1993 : тезисы докладов и сообщений. – Запорожье, 1993. – Ч. 3. – С. 13-14. 
15. Математическое моделирование биосоциальных явлений / В. П. Бех, М. Ю. Скибін // Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. – Запоріжжя, 1993. – Вип. 3. – Ч. 3. – С. 138-139. 
16. Модель механизма духовной деятельности субъекта рынка в границах экономической формации // Духовна діяльність та її специфіка” : тези доповідей міжнародної наукової конф. – 
5-6 жовтня 1993. – Запоріжжя, 1993. – Ч. 1. – С. 25-26.
17. Вариационная модель ансамбля общественных отношений как основа разработки стратегии поведения субъекта рынка / В. П. Бех, В. І. Воловик // “Духовна діяльність та її специфіка” : тези доповідей міжнародної наукової конф. – 5-6 жовтня 1993. – Запоріжжя, 1993. – Ч. 1. – С. 53-55. 
18. К вопросу о сущности и содержании “духовного” //“Духовна діяльність та її специфіка” : тези доповідей міжнародної наукової конф. 5–6 жовтня 1993. – Запоріжжя, 1993. – Ч. 3. 
19. До питання про формування здорового образу життя у робітників комбінату “Запорожсталь” / В. П. Бех, С. С. Волкова, Л. П. Сущенко // Матеріали наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми з оздоровчої фізкультури в навчальних закладах України” : тези доповідей та повідомлень, 21–23 жовтня 1993. – Кіровоград, 1993. – С. 97.
20. Освоение характера духовной культуры совокупного работника как фактор оптимизации развития общественных процессов” / В. П. Бех, В. И. Воловик, В. Д. Мигуля // Тези міжнародної науково-практ. конф. “До прогресу в економіці через освіту”, 
19-23 жовтня 1992 р. – Запоріжжя, 1993. – С. 107-108. 
21. Кризисное общество: причины, состояние и тенденции // Матеріали респ. наук.-практ. конф. “Кризове суспільство: політика, соціологія, соціальна психологія”, 21-22 квітня 1994 р. : тези доповідей і виступів. – Запоріжжя, 1994. – Ч. 1. – С. 11. 
22. Генезис та зміст предмета соціології // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / ред. кол. : В. Ю. Биков (голов. ред.) [та ін.]. – К. : ІСДО, 1994. – Вип. 2. – С. 30-33. 
23. К вопросу о социологической структуре личности // Матеріали респ. наук.-практ. конф. “Кризове суспільство: політика, соціологія, соціальна психологія”, 21-22 квітня 1994 р. : тези доповідей і виступів. – Запоріжжя, 1994. – Ч. 3. – С. 32-33. 
24. Социальное проектирование как средство преодоления кризиса в образовании // Матеріали респ. наук.-практ. конф. “Кризове суспільство: політика, соціологія, соціальна психологія”, 
21-22 квітня 1994 р. : тези доповідей і виступів. – Запоріжжя, 1994. – Ч. 3. – С. 10-11. 
25. Методологические проблемы к изучению проблемы формирования здорового образа жизни / В. П. Бех, С. С. Волкова, Л. П. Сущенко // Материалы 3 межреспубликанской научн.-практ. конф. “Физическая культура и здоровый образ жизни”, 17-18 мая 1994 г. – Липецк, 1994. – С. 3. 
26. Экологический аспект развития цивилизации // Непрерывное образование и воспитание населения городов. Концептуальные и научно-метод. Аспекты проблемы : тезисы докладов международного научно-метод. симпозиума, 14-16 сентября 1994 года. – Запорожье, 1994. – С. 45-46. 
27. Социальный организм Украины: сущность и элементы // Загальноукраїнська наук.-практ. конф. “Менталітет та протиріччя сучасного українського суспільства: політологічні, соціологічні, культурологічні аспекти”, 27-28 жовтня 1994 року : тези доповідей та виступів. – Запоріжжя, 1994. – Ч. 1. – С. 9. 
28. Духовний універсум: форми функціонування та стадії саморозгортання // Універсум людини: мислення, культура, наука : наукова конф. пам’яті заслуженого діяча науки України, докт. філос. наук. проф. М. О. Парника. 19-20 жовтня 1994, І секція. – К. : ЦГО, 1994. – С. 26-27. 
29. Соціальний організм: сутність і явище // Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. – Запоріжжя, 1994. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 179-180. 
30. Простейший социальный организм: сущность и формы // Проблемы экономики и совершенствования подготовки экономических кадров в условиях перехода к рынку : тезисы докладов международной науч.-практ. конф., 3-4 июня 1995 года. – Запоріжжя, 1995. – Ч. 2. – С. 94-95. 
31. Морфологическая структура интеллекта человека как основа изучения его менталитета // Загальноукраїнська наук.-практ. конф. “Сучасна криза і шляхи її подолання: політологічний, соціологічний та культурологічний аспекти”, 27-28 квітня 1995 року : тези доповідей та виступів. – Запоріжжя, 1995. – Ч. 1. – 
С. 34-35. 
32. Семантическая модель человеческой личности как средство изучения ее ментальності // Человек как объект интегрированной антропологии : международный сборник исследовательских работ. СовГТУ. – Севастополь, 1995. – Вып. 1. – С. 93-95. 
33. Модель человеческой личности как основа для разработки технологии социальной діагностики // Проблемы социодиагностики в переходный период : материалы международной научно-практ. конф. 28-29 ноября 1996 года. – Кривой Рог, 1996. – С. 66-68. 
34. К вопросу об оптимизации движения Украины к открытому обществу // Збірник наукових праць з гуманітарних наук. – Запоріжжя, 1998. – Випуск 1-2. – С. 221-223.
35. До питання про тенденції у підготовці кадрів управління // Нова парадигма : альманах наукових праць. – Запорiжжя, 1999. – Вип. 13. – С. 110-112. 
36. К вопросу о месте и роли всенародного референдума в системе саморегуляции социального организма страны // Народне волевиявлення в Україні: історія і сучасність : тези доповідей науково-практичної конференції, 5 квітня 2000. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – С. 24-25. 
37. Головні тенденції у галузі освіти кадрів управління на порозі ХХI століття // збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії. – Випуск № 4. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000. – С. 74-75. 
38. Фактори забезпечення сталості розвитку регіону // Вісник Азовського регіонального інституту управління. Стратегії і технології стійкого розвитку регіону. – Бердянськ, 2001. – Вип. 3. – С. 15-17. 
39. Розробка імітаційної моделі соціального організму країни – важливий напрям підвищення ефективності державного управління // Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления : материалы ІІІ Международной науч.-практ. конференции. – К. : Укр. ИНТЭИ, 2002. – С. 207-210. 
 
Наукова концепція
 
1. Концепция подготовки специалиста “Социолог” : шифр специальности № 7040201 / Запорожский государственный университет, 1994. 
2. Концепция подготовки специалиста “Социальная работа” : шифр специальности № 7040203 / Запорожский государственный университет, 1994. 
3. Воспитание как элемент социального организма. Концепція національного виховання і шляхи її реалізації // Наук.-практ. конференція ЗДУ, 25-26 травня 1995 р. – Запоріжжя, 1995. – Ч. 2. – С. 23-25. 
4. Школа життєтворчості особистості : наук.-метод. збірник / ред. кол. : В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), Г. Г. Ермаков (наук. ред.) [та ін.]. – К. : ІСДО, 1995. – С. 459-463. 
5. Концепция: “Запорожский центр изучения проблем образования” / Запорожское областное управление народным образованием. – Запорожье, 1995. – 54 с. 
6. Конституция организма страны как фактор детерминации Конституции Украины. Главе Администрации Президента Украины, Конституционная Комиссия Украины. – Запорожье, 1995 (Ответ Секретаря ККУ – 05.06.95). 
7. Концепция научно-методологического обеспечения становления системы саморегуляции социального организма Украины / Отдел науки и образования Администрации Президента Украины, Киев, ноябрь 1995. 
8. Концепция создания факультета управления в Запорожском госуниверситете / Запорожский госуниверситет. – Запорожье, 1995. 
9. Основы системной подготовки и переподготовки управленческих кадров в Запорожской области / Запорожская областная госадминистрация. Апрель 1996 г. 
10. Концепція створення у структурі НПУ імені М. П. Драгоманова Інституту соціальної роботи та управління / Міністерство освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова – К., 2004. 
11. Концепція створення у структурі НПУ імені М. П. Драгоманова Інституту соціології, психології та управління / В. П. Бех, В. Б. Євтух ; Міністерство освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2007.
   

Мова  

   

   

Зворотній зв'язок  

   
   

Статистика  

Відвідувачі
3
Статті
186
Перегляди статей
674536
   

Карта відвідувань  

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Авторизація